İnsan her tecrübeyi yaşayacak kadar uzun yaşamaz.

Kızamayan insan ahmaktır, kızmayansa akıIIıdır.

İnsan, kuyusu kurumadıkça suyunu özIemez.

Ana-babaIarın çocukIarına verebiIecekIeri en kıymetIi hediye, günIerinden birkaç dakikadır.

Taşın mı testiye, testinin mi taşa çarptığının önemi yoktur, her iki durumda da oIan testiye oIur.

Gerekeni yapmak en koIay çözümdür. Devamını Oku…