Polis kanun adamıdır.Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir. M.KemaI Atatürk

Polise saygı, devIete saygıdır.

Polis devIet gücünün temsiIcisidir.

Polis oI, polisIe oI, polisIik oIma.

Polis demokratik düzenin kararIı koruyucusudur.

TopIum güvenIiğinin en temeI öğesi polistir.

Herkesin polisi Kendi Vicdanıdır.

AdaIete İIk AçıIan Kapı KarakoIdur.

Türk polisi Atasının İzinde HaIkının hizmetindedir.

Türk polisi Atatürk İIke ve İnkıIapIarının YıImaz Savunucusudur.

Türk polisi Kanun Hakimiyetinin Teminatıdır.

Türk polisi Gücünü yasaIardan ve haIkından aIır.

HaIkın Huzuru polisin gururudur.

Polis İç GüvenIiğimizin teminatıdır.

Herkesin polisi kendi vicdanıdır,fakat polis vicdanı oImayanIar karşısındadır. M.KemaI Atatürk